Η ΤΡΙΚΥΜΙΑ

Η ΤΡΙΚΥΜΙΑ
Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα

Tuesday, November 1, 2016

Ευκαιρίες για εργασία στον ΚαναδάΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Καθώς η κρίση στην Ελλάδα καλά κρατεί και πολλοί νέοι θέλουν μια εργασιασκή δέξοδο, ο Καναδάς προσφέρει ευκαιρίες. Οσοι Ελληνες ενδιαφέρονται μπορούν να παρακολουθήσουν μια online πληροφόρηση για το θέμα  στις 8 Νοεμβρίου 2016 στις 15.00 ώρα Ελλάδος στην ελληνική γλώσσα.

Η Πρεσβεία του Καναδά διοργανώνει μια παρουσίαση στην ελληνική γλώσσα που θα μεταδοθεί διαδικτυακά με σκοπό να πληροφορήσει όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν και να ζήσουν στον Καναδά ως ειδικευμένοι εργαζόμενοι. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Νοεμβρίου 2016 στις 15.00 ώρα Ελλάδος. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην διαδικτυακή παρουσίαση πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στέλνοντας μήνυμα στο rome.expressentry@international.gc.ca πριν από την προγραμματισμένη παρουσίαση.


INFO  Description: Description: Description: wordmark_black_text


ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ:
Express Entry – Αποτελεσματικό και αποδοτικό το πρόγραμμα για μόνιμη εγκατάσταση στον Καναδά

Οι οικονομία του Καναδά κατέχει την 11η θέση των μεγαλυτέρων οικονομιών παγκοσμίως και είναι μεταξύ των πλουσιότερων χωρών στον κόσμο. Ο Καναδάς προσφέρει πολλές επαγγελματικές ευκαιρίες σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και έχουν προϋπηρεσία σε εξειδικευμένα επαγγέλματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες απασχόλησης στον Καναδά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Τράπεζα Εργασίας του Καναδά www.jobbank.gc.ca , ένας ηλεκτρονικός κατάλογος θέσεων εργασίας που παρέχεται από εργοδότες σε όλο τον Καναδά.
  
Η διαδικασία αίτησης για την χορήγηση άδειας εργασίας ή μόνιμης εγκατάστασης στον Καναδά είναι εύκολη και απλή. Στα πλαίσια του προγράμματος Express Entry, οι αιτήσεις ενδιαφερομένων για ειδικευμένη απασχόληση στον Καναδά διεκπεραιώνονται εξολοκλήρου μέσω διαδικτύου.  Προτεραιότητα δίνεται σε όσους έχουν προσφορές εργασίας στον Καναδά, καθώς επίσης και σε αιτούντες με επαγγελματικά προσόντα, προϋπηρεσία και γνώσεις αγγλικής ή/και γαλλικής γλώσσας που μπορούν να συνεισφέρουν στην επιτυχή εγκατάσταση τους στον Καναδά.

Η Πρεσβεία του Καναδά διοργανώνει μια παρουσίαση στην ελληνική γλώσσα που θα μεταδοθεί διαδικτυακά με σκοπό να πληροφορήσει όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν και να ζήσουν στον Καναδά ως ειδικευμένοι εργαζόμενοι. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Νοεμβρίου 2016 στις 15.00 ώρα Ελλάδος. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην διαδικτυακή παρουσίαση πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στέλνοντας μήνυμα στο rome.expressentry@international.gc.ca πριν από την προγραμματισμένη παρουσίαση.


*************************************

WORKING AND LIVING IN CANADA:
Express Entry – Immigration to Canada is Efficient and Effective

Canada has the 11th largest economy in the world and is one of the world's wealthiest nations. There are many professional opportunities for people who have education and work experience in skilled professions. People interested in learning more on Job opportunities in Canada can refer to Canada’s Job Bank, www.jobbank.gc.ca, an electronic listing of jobs provided by employers from everywhere across Canada.

Applying to work or immigrate in Canada is convenient and efficient. Under Express Entry, applications for skilled workers to Canada are now processed entirely online. Priority is given to applicants who have job offers in Canada, as well as other applicants whose professional qualifications, work experience, and language ability are likely to make them successful in Canada.

The Canadian Embassy will be hosting a public information webinar in Greek geared towards skilled workers interested in working and living in Canada. This information session will take place on November 8 2016 at 15:00 Athens time.  Those interested in attending are required to register in advance by writing rome.expressentry@international.gc.ca.  


*****************************************

VIVRE ET TRAVAILLER AU CANADA
Entrée express - L'immigration au Canada est efficace et efficiente

Le Canada a l’11ème économie plus grande au monde et est l'un des pays les plus riches au monde. Il existe de nombreuses opportunités professionnelles pour les personnes qui ont de l'expérience de travail et de l'éducation dans les professions qualifiées. Tous les intéressés à en apprendre davantage sur les possibilités d'emploi au Canada peuvent se référer au Guichet-Emplois du Canada, http://www.guichetemplois.gc.ca/accueil-fra.do?lang=fra, une liste électronique d'emplois fournis par les employeurs dans tout le Canada.

Faire une demande pour travailler ou immigrer au Canada est facile et efficace. Avec Entrée Express, les demandes pour devenir travailleurs qualifiés au Canada sont maintenant traitées entièrement en ligne. La priorité est accordée aux candidats qui ont des offres d'emploi au Canada, ainsi qu’aux candidats dont les qualifications professionnelles, l'expérience de travail et les compétences linguistique sont susceptibles de faire leur succès au Canada.
Cette séance d'information aura lieu le 8 Novembre 2016 à 15H00 - heure d'Athènes. Les personnes intéressées à y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à rome.expressentry@international.gc.c

No comments: